Fredhäll med DN/Expressen och Västerbron
Globen
Gamla Stan med slottet i bakgrunden
Riddarholmen med Betty Huttons fd skuta, Mälardrottningen
Slussen

Flygfoto: Farsgubben !

Annonser